Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Viranomaismääräykset

Suomessa rakentamista ohjaa omalta osaltaan Suomen Rakentamismääräyskokoelma.

Asetusta rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Asetusta sovelletaan myös rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos rakennus tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi ja rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen vuoksi perusteltua korjaus- ja muutostyön laatu ja henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen.

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on rakenteellisen paloturvallisuuden osalta esitetty voimassaolevat asetukset ja ohjeet seuraavasti:
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 848/2017
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta, 745/2017

Ohjeet: