Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Rakenteet ja kosteus

Kosteus ja kipsilevyrakenteet

Ulkoseinät
Ulkoseiniin asennetaan höyrynsulku, joka suositellaan asennettavaksi siten, että sähköasennukset eivät puhkaise tai katkaise sitä. Yleensä höyrynsulku asennetaankin siis seinärakenteen "sisään". Höyrysulku on kuitenkin asennettava niin lähelle seinän lämmintä puolta, että kondenssi-ilmiötä ei pääse muodostumaan.

Märkätilojen seinät
Ulkoseinään rajoittuvan märkätilan vedeneristekerros toimii samalla myös höyrysulkuna sen seinäosan kohdalla. Kipsilevyä ei tule asentaa kahden höyrysulun väliin, koska tällöin ne eivät pääse kuivumaan mahdollisen kosteusvaurion yhteydessä. Ulkoseinään tarkoitettu höyrysulku tulee poistaa. Seinä, jossa on kipsilevyä kahden märkätilan välissä, on rakennettava tuulettuvaksi tai se on toteutettava Aquapanel Indoor -levyillä.

Kylmät sekä ajoittain lämmitetyt huonetilat
Kipsilevyjä ei suositella tiloihin, jotka ovat koko ajan kosteina tai kostuvat ja kuivuvat aina aika-ajoin. Ilmankosteus voi nousta niin korkeaksi, että kipsilevyt taipuvat pituudenmuutoksen seurauksena, eivätkä enää palaudu ennalleen myöhemmän kuivauksen yhteydessä.

Kellariseinät lämpimissä tiloissa
Kellariseinän kuivaus tapahtuu ulos- tai sisäänpäin, riippuen vuodenajasta sekä siitä, onko seinä maanpinnan ylä- vai alapuolella. Tästä syystä höyrysulkua ei tule käyttää lisäeristetyissä rankaseinissä. Seinissä käytettyjen materiaalien tulee olla epäorgaanisia, kuten teräsrangat, solumuovi ja kipsilevyt. Kipsilevyä ei tule päällystää eikä sen pintaa käsitellä tiiviillä maalilla, joka estää kosteuden siirtymisen.

Kosteus ja Aquapanel-rakenteet

Kostuminen
Aquapanel Indoor, Outdoor ja Floor ovat sementistä valmistettuja rakennuslevyjä, jotka kestävät kosteutta eivätkä vaurioidu kostuessaan.

Kylmät sekä ajoittain lämmitetyt huonetilat
Aquapanel-tuotteet ovat kosteudenkestäviä ja niitä voidaan käyttää tällaisissa tiloissa.

Kellariseinät lämpimissä tiloissa
Kellariseinän kuivaus tapahtuu ulos- tai sisäänpäin, riippuen vuodenajasta sekä siitä, onko seinä maanpinnan ylä- vai alapuolella. Seinissä käytettyjen materiaalien tulee olla epäorgaanisia, kuten teräsrangat, solumuovi ja Aquapanel Indoor.

Kuiva rakentaminen
Kevytrakennetekniikalla (kipsi, teräksinen tukirimoitus ja mineraalivilla) rakennetut talot sisältävät vähemmän rakennuskosteutta kuin betonista, betonikivestä ja kevytbetonista rakennetut talot. Tämä merkitsee sitä, että ensimmäisen vuoden aikana tarvitaan huomattavasti vähemmän energiaa rakennuskosteuden kuivaamiseen.