Kosteus

Rakenna kuivasti. Kosteutta käsittelevä kappale kertoo tuotteen kosteusominaisuuksista ja eri rakennetyyppien vaaratekijöistä sekä suosituksista tuotteiden käsittely- ja varastointiohjeisiin liittyen.

Yleistä kosteudesta
Kostea ilma on sekoitus kuivaa ilmaa ja vesihöyryä. Ilman kykyyn sitoa ja luovuttaa kosteutta vaikuttaa ilman lämpötila ja sen suhteellinen höyrypitoisuus (RH). Rakennusmateriaali on enemmän tai vähemmän huokoista, mikä merkitsee sitä, että se sisältää ilmaa ja sen kosteussisältö tasaantuu ympäröivän ilman mukaan. Vesi on kosteutta nestemmäisessä muodossa ja ilmankosteus on kosteutta höyrymuodossa.