Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Rakenteet ja ääni

Levyseinän äänieristys
Levyseinän äänieristys riippuu seinän kummallakin puolen olevien levyjen määrästä, tukirakenteen tukien mitoista, siitä onko käytössä yksin- vai kaksinkertainen tukirunko sekä tyhjän tilan eristävyydestä. Mitä enemmän ja mitä painavampia levyjä käytetään, sen parempi on äänen eristävyys. Tukirungon tukien suurempi koko lisää äänieristystä, kaksinkertainen runko eristää paremmin ääntä kuin yksinkertainen ja tyhjän tilan eristys parantaa ääneneristystä erityisesti kaksinkertaisten tukirakenteiden yhteydessä. Seinässä, jonka äänieristys on erittäin hyvä, on kipsilevyt sijoitettu kaksinkertaisen runkorakenteen molemmin puolin, ja runkorakenteen tyhjä tila on eristetty mineraalivillalla.

Ulkoseinien äänieristys
Ulkoseinien äänieristysarvot tarkoittavat, kuten kaikki muutkin koetulokset, ihanteellisissa olosuhteissa ilman aukkoja saatuja arvoja. Äänieristyksessä julkisivuverhoilulla voidaan parantaa eristävyyttä ja vastaavasti taas ikkunat ja muut aukot heikentävät sitä.

Lattian äänieristys
Kevyen pohjarakenteen ilmaäänieristävyys riippuu siitä, kuinka monta kipsilevyä sen ala- ja yläpuolella on, kuinka hyvin sen yläosa on erotettu alaosasta sekä siitä, minkälaista mineraalivillaa tyhjässä tilassa on käytetty ja kuinka paljon.  

Kipsilevyn vaihtaminen vaneriin sisäseinissä
Jos kaksikerroksisella kipsiverhouksella varustetun seinän sisempi kerros vaihdetaan vaneriin, seurauksena on äänenvaimennuksen vähäinen, noin 1 dB, huononeminen. Jos kaksikerroksisella kipsiverhouksella varustetun seinän sisemmät kerrokset vaihdetaan seinän molemmilta puolin, äänenvaimennus tulee huononemaan hieman enemmän, noin 3 dB. Nämä ovat alakohtaisia suosituksia.

Tästä syystä on suositeltavaa parantaa seinän äänieristysominaisuuksia, jos sen molemmin puolin aiotaan käyttää vaneria. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että seinätyypissä QE 95/95 202 M45, eli seinässä, joka on varustettu 45 mm:n mineraalivillaeristyksellä, tulisi eristyksen määrää nostaa 95 mm:iin. Näin seinän laboratorioarvo nousisi 54:stä 57 dB:iin, eli 3 dB, joka vastaa seinän äänieristyksen odotettua huononemista vaihdettaessa kipsilevy vaneriin seinän molemmin puolin. Näin saadaan säilytettyä sama varmuusmarginaali käytännön tavoiteltavalle arvolle.

Välipohjarakenteen äänieristyksen parantaminen
Olemassa olevan välipohjarakenteen ilma- ja askelääneneristystä voidaan parantaa asentamalla sen päälle kelluva lattiarakenne, mikäli tämä on mahdollista ja/tai täydentää lattiarakennetta asentamalla sen alle joustavasti ripustetut kipsilevyt. Näin päästään parempaan äänenvaimennukseen. 

Ovet 
Seinässä oleva ovi huonontaa seinän ääneneristävyyttä useastakin eri syystä. Ovella on usein huonommat ääneneristävyysominaisudet kuin seinärakenteella ja oven asennus vaatii jäykempää rakennetta ympärilleen, mikä puolestaan huononta ääneneristävyysominaisuuksia. Lopputulos riippuu seinän ja oven äniluokista ja siitä, missä suhteessa eri ääniluokkia on pinta-alaan nähden. Alla olevasta taulukosta voi nähdä tuloksia ääneneristävyydestä, kun seinään asennetaan ovi, joka on ääneneristyksellisesti seinärakennetta heikompi. Käytettäessä ääniluokittelemattomia ovia ovat tulokset alle 25 dB luokkaa. Seinärakenteen ääneneristävyys voi olla jopa 52 dB, koska normaalisti ääneneristävyydeltään parhaissa seinärakenteissa ei ole ovia ollenkaan. Ovet tulee aina asentaa ja tiivistää ääniluokiteltujen ovien ohjeiden mukaan.

Pistorasiat seinässä
Jokainen äänieristettyyn seinään asennettava pistorasia huonontaa seinän äänieristystä. Tätä huononemista voidaan vähentää tiivistämällä pistorasian ympärys kipsilaastilla tai mineraalivillalla, tai asentamalla seinään ylimääräisiä kipsilevyjä.

Liitännät, saumanauhat, tiivisteet
Kaikkien äänieristetyn rakennuksen osan ympärille tehtävien liitäntöjen on oltava tiiviitä. Levyrakenteiden puiset ja metalliset tukirakenteet tiivistetään esim. akustisella tiivistysmassalla. Rakenneosan ääniluokasta riippuen se on tiivistettävä joko vain yhdeltä puolen tai molemmin puolin.

Kojen ja rakojen merkitys eristävyyteen
Raon tai aukon merkitys seinämän ilmaääneneristävyyteen on huomattava. Erittäin pienetkin tiivistämättömät raot vaikuttavat rakenteen eristävyyteen.

Työn suorituksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rakenteen tiiviyteen ja huolelliseen rakennustapaan. Seinissä, joissa on kaksinkertainen levyverhous, levysaumat tulee asettaa limittäin ensimmäiseen levykerrokseen nähden. Kaikkien saumojen takana tulee olla runko kiinnitystä varten. Rakenteet tulee liittää ovi- ja ikkunakarmeihin, kivi- ja levyrakenteisiin seiniin, välipohjiin, pilareihin, palkkeihin jne. siten, että liittymän väli täytetään mineraalivillalla tai vastaavalla materiaalilla ja tiivistetään tarkoitukseen soveltuvia tiivistemassoja käyttäen.

Pienten rakojen tiivistyksiin voidaan käyttää joustavia tiivistekittejä. Ääneneristys ei aseta tiivistekitille erityisominaisuusvaatimuksia. Koska kaikkien tiivistekittien tiheys on lähes sama, materiaali voidaan valita esim. tuotteen palonsuojausominaisuuksien mukaan. Tärkeintä on kitin hyvä tarttuvuus ja kohtuullinen joustavuus.

Läpiviennit äänieristetyissä rakennuksen osissa
Huolellisesti tiivistetyt läpiviennit eivät normaalisti vaikuta rakenteen äänieristykseen. Itse putki tai kanava saattaa sen sijaan johtaa ääntä. Tämä voi tapahtua joko putken tai kanavan seinämiä myöden tai kuljetettavan väliaineen, kuten ilman tai veden, välityksellä. Äänieristystä voidaan parantaa seuraavilla tavoilla:

  • putkien tai kanavien verhoilu
  • ylimääräiset seinämät tai alakatto
  • kanavaan asennettu vaimennin
  • kanavan elastinen sauma