Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

ÄÄNENERISTYSOHJEET

Suomessa rakentamista ohjaa omalta osaltaan Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Kokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan, ellei niissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

Lataa alla olevalla lomakkeella ääneneristystä koskevan kokoelman osa C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet. 

Hyväksyn henkilötietojen käsittelyn