Ääneneristysohjeet

uomessa rakentamista ohjaa omalta osaltaan Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Kokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan, ellei niissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

Ääneneristystä koskee kokoelman osa C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet.