Akustiikka

Luo hyvä ääniympäristö. Ääntä käsittelevä osuutemme sisältää yleisen ääneen liittyvän johdannon ja se myös kertoo, mitä ääniominaisuuksia yksittäisillä materiaaleilla ja tuotteilla on, mitä projektien suunnittelussa ja ääniluokiteltujen rakenteiden asennuksessa on huomioitava ja mitä ääneneristävyyttä koskevia rakennusmääräyksiä on olemassa.