Green profile

Me Knauf Oy:ssä huomioimme ympäristön ja ymmärrämme oman vaikutuksemme ympäristöön. Sitoudumme omilla toimillamme ehkäisemään ympäristön rasitusta mm. optimoimalla prosessejamme, säästämällä energiaa, käyttämällä kierrätysraaka-aineita ja kierrättämällä syntyvää jätettä niin tuotannossa kuin toimistoissammekin. Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa toimintaamme ja jokaisen Knaufilaisen vastuulla. Uskomme, että on viisasta huolehtia ympäristöstämme.

Suunnittelu ja palvelu

 • Tuotteiden määrämittaan tekeminen vähentää jätteiden syntyä työmaalla
 • Suunnittelun ohjeistusta noudattamalla voidaan vähentää muodostuvaa jätettä työmaalla
 • Huputuspalvelu vähentää työmaalla muodostuvaa hukkaa
 • Tarjoamme ympäristöystävällisiä tuotevaihtoehtoja (esim. Safeboard)
 • Tuotteet M1 luokiteltuja

Voimalaitoskipsin hyödyntäminen

 • Käytämme pääraaka-aineena voimalaitoskipsiä, jota muodostuu teollisuuden ilmanpuhdistuksen sivutuotteena

Kierrätys tehtaalla

 • Valmistuksessa ja lajinvaihdoissa syntyneet myytäväksi kelpaamattomat kipsilevyt kierrätetään
 • Kipsilevyn paperi ja kartonkijäte kierrätetään
 • Käytössä 100% kierrätyspaperista valmistettu kartonki
 • Metallijäte kierrätetään

Tuotannon tehostaminen

 • ISO 14001 sertifioitu ympäristöjärjestelmä
 • Tuotantoa optimoimalla vähennetään syntyvää jätettä
 • Voimakas panostus energian ja vedenkäytön tehostamiseen
 • Tarkkuusannostelijat lisä- ja raaka-aineilla
 • Puhtaan voimalaitoskipsin käyttäminen vähentää energian kulutusta
 • Lämmöntalteenoton hyödyntäminen prosessissa ja kiinteistön lämmityksessä
 • Raakakipsillä katos joka pitää raaka-aineen kuivana
 • Lisäaineissa käytetään suurempia pakkauskokoja
 • Avainlippu on osoitus kotimaisuudesta
 • Kuulumme pakkausalan ympäristörekisteriin (PYR)

Lastaus- ja kuljetustehokkuus

 • Vaadimme kuljetusliikkeitä asianmukaista kalustoa
 • Toimitamme aina, kun mahdollista, täysin rekoin sekä yhdistämme eri tuoteryhmiä kuljetuksiin
 • Kuljetusliikkeen ajosuunnittelija optimoi lyhimmän reitin ja muodostaa eri tuotteiden osakuormista täysiä kuormia. Paluukuormat huomioidaan suunnittelussa.
 • Kotimaisen voimalaitoskipsin käyttäminen vähentää kuljetusmatkaa
 • Dieseltrukkeja vaihdettu kaasutrukkeihin

Kierrätyskipsin vastaanotto

 • Vastaanotamme asiakkailtamme kierrätyskipsilevyjä

Toimistojemme ympäristöystävällisyys

 • Toimistoissamme pyritään vähentämään ympäristörasitusta esim. soveltamalla Green office ohjeistusta