Toimintapolitiikka

Yhtiömme toimii vastuullisesti ja huomioi asiakkaiden henkilöstön, yhteiskunnan sekä ympäristön tarpeet ja odotukset. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä hyödynnämme ISO 9001 - ja ISO 14001 -standardeihin sekä OHSAS 18001 -periaatteisiin perustuvaa johtamisjärjestelmää.

Knauf Oy on sitoutunut kehittämään toiminnan ja tuotteiden laatua, ympäristöasioita ja henkilöstön hyvinvointia. Toiminnan perustana on asiakastyytyväisyyden saavuttaminen kannattavuudesta tinkimättä. Tuotteemme ovat asiakkaalle syntyviltä kokonaiskustannuksiltaan edullisia. Niissä korostuvat toimitusvarmuus, laadukkuus ja luotettava toiminta. Tärkein tekijä tavoitteeseen pääsemiseksi on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.

Tuotteiden valmistuksessa ja toimituksissa otamme ympäristön huomioon. Raaka-aineiden ja materiaalien valintaan vaikuttaa niiden kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys. Pyrimme vähentämään jätteiden syntymistä ja tehostamaan niiden hyötykäyttöä. Pyrkimällä energiaa vähemmän kuluttaviin ratkaisuihin pääsemme ympäristön ja itsemme osalta taloudellisiin tuloksiin. Koneiden ja laitteiden hankinnoissa huomioidaan automatisointi, energiatalous sekä käyttöturvallisuus. Kaikissa toiminnoissamme sitoudumme noudattamaan asiankuuluvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Ollaksemme tehokas ja menestyvä yritys, kehitämme henkilöstömme osaamista ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja siten, että ne tarjoavat mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon kasvattamiseen. Motivoimme henkilöstöä myös oman terveyden ylläpitoon. Toimintapolitiikan toteutumisen edellytyksenä on avoin tiedottaminen ja vuorovaikutus henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kesken. Solmiessamme liikesuhteita asiakkaiden ja toimittajien kanssa, painotamme pitkäjänteistä yhteistyötä.

Knauf Oy:n johto on asettanut yritykselle laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät jatkuva parantamisen periaatteella. Johdon katselmuksissa varmistetaan toimintapolitiikan ajanmukaisuus, päämärien toteutuminen ja päätetään muutostarpeista.

Toimintapolitiikkamme päämääriä ovat:

  1. Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen
  2. Korkea tuotteiden ja toiminnan laatu
  3. Toiminnan kannattavuus
  4. Henkilöstön jatkuva kehittäminen
  5. Työympäristön turvallisuus
  6. Ympäristökuormituksen vähentäminen