Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Toimintapolitiikka

Yhtiömme toimii yhteiskuntavastuullisesti pyrkien minimoimaan ympäristökuormituksensa. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä hyödynnämme ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardeihin perustuvaa toimintajärjestelmää, jonka avulla varmistamme, että vastaamme asiakasvaatimuksiin toiminnan kaikilla osa-alueilla. Riskienhallinta kuuluu normaaliin toimintojemme johtamiseen, jossa pyrimme tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään epäsuotuisien laatu- ja ympäristövaikutusten sekä työterveys- ja turvallisuusvaikutusten toteutuminen. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sekä ympäristönsuojelun tason parantamiseen.

Knauf Oy on sitoutunut kehittämään toimintansa ja tuotteidensa laatua, henkilöstönsä hyvinvointia ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita. Toiminnan perustana on korkean asiakastyytyväisyyden saavuttaminen sekä hyvä kannattavuus. Tuotteemme ja palvelumme ovat asiakkaalle kokonaiskustannuksiltaan edullisia. Niissä korostuvat toimitusvarmuus, laadukkuus ja luotettavuus. Tärkein tekijä tavoitteeseemme pääsemiseksi on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstöpolitiikan perustana toimivat Knauf-konsernin yhteiset arvot joita ovat Yrittäjähenkisyys, Sitoutuminen, Kumppanuus ja Menschlichkeit.

Tuotteidemme valmistuksessa ja toimituksissa huomioimme oman vaikutuksemme ympäristöön. Raaka-aineiden ja materiaalien valintaan vaikuttavat niiden kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys. Resurssien kestävä käyttö ohjaa valintojamme päivittäin. Pyrkimällä vähemmän energiaa kuluttaviin ratkaisuihin säästämme ympäristöämme ja alennamme kokonaiskustannuksiamme. Sitoudumme kaikissa toiminnoissamme noudattamaan lainsäädäntöä ja määräyksiä. Näiden periaatteiden täsmentämiseksi olemme julkaisseet Code of Conduct toimintaohjeet, missä sitoudumme vaatimusten täyttämiseen ja niiden ylittämiseen.

Ollaksemme tehokas ja menestyvä yritys, kehitämme henkilöstömme osaamista ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja siten, että ne tarjoavat mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Motivoimme henkilöstöä myös oman terveyden ylläpitoon. Toimintapolitiikan toteutumisen edellytyksenä on avoin tiedottaminen ja vuorovaikutus henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kesken. Solmiessamme liikesuhteita asiakkaiden ja toimittajien kanssa, painotamme pitkäjänteistä yhteistyötä.

Knauf Oy:n johto on asettanut yritykselle laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät jatkuvan parantamisen periaatteella. Johdon katselmuksissa varmistamme toimintapolitiikan ajanmukaisuuden, päämäärien toteutumisen ja päätämme muutostarpeista. Toimintapolitiikan lisäksi on käytössä Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Toimintapolitiikkamme päämääriä ovat:

1. Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen
2. Korkea tuotteiden ja toiminnan laatu
3. Toiminnan kannattavuus
4. Henkilöstön jatkuva kehittäminen
5. Työterveyden ja – turvallisuuden sekä prosessiturvallisuuden edistäminen
6. Ympäristökuormituksen vähentäminen


28.1.2022

Pekka Torikka
Toimitusjohtaja