Kierrätyskipsin vastaanotto

Knaufin sopimusasiakkaat voivat palauttaa kipsilevyistä syntyneen kierrätysjätteen takaisin Knaufin Kankaanpään tehtaalle, jossa materiaali prosessoidaan ja käytetään uudelleen kipsilevyjen valmistuksessa.

Jos palautuskipsikuorma sisältää muuta rakennusmateriaalia ja/tai maalattuja, tapetoituja tai muuten pintakäsiteltyjä kipsilevyjä tai muita epäpuhtauksia, joudutaan kuorma viemään uudelleenlajiteltavaksi tai kaatopaikalle. Tällöin asiakkaan on maksettava jätteiden käsittelykustannukset.

Toimintaohje sopimusasiakkaille:

 • Ilmoita Knaufille saapuvasta kuormasta vähintään yksi työpäivä etukäteen.
  • Tee ilmoitus puhelimitse: Pasi Rosenberg, 040 3076 443 tai sähköpostitse pasi.rosenberg(at)knauf.com.
  • Täytä jätelain edellyttämä siirtoasiakirja (Lataa siirtoasiakirja) ja luovuta se jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettajan on jätteen haltijan ohjeiden mukaisesti pidettävä siirtoasiakirja mukana jätteen siirron aikana sekä esitettävä siirtoasiakirja tarvittaessa valvovalle viranomaiselle tai poliisille.
 • Kipsin vastaanotto tapahtuu Kankaanpään tehtaalla arkipäivisin klo 7:00–15:30.
  • Punnitse kuorma vaa’alla
  • Seuraa opasteita lastausalueelle. Lastausalueella henkilökunta opastaa purkupaikalle.
  • Pura kuorma. Pyöräkonekuljettaja tarkastaa kuorman.
  • Punnitse auto ennen ulosajoa tehdasalueelta