Tilannepäivitys koronavirukseen liittyen

Toivomme, että te ja läheisenne voitte hyvin näinä poikkeuksellisina aikoina. Suomen hallitus on linjannut joukon uusia koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimia. Knaufilla olemme sitoutuneet viruksen leviämisen ehkäisyyn. Henkilökuntamme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme sekä heidän läheistensä terveys on toiminnassamme etusijalla.

Knauf Oy:n ensisijaisena tehtävänä on ehkäistä tartuntariskiä kaikin mahdollisin keinoin ja samalla varmistaa palvelukykymme asiakkaille. Knauf-konsernin ja Knauf Oy:n koronakriisiryhmät työskentelevät päivittäin informaatiota jakaen sekä työturvallisuutta että terveyttä edistäviä toimia tehden.

Muun muassa seuraavat toimet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tehty:

Tuotanto ja toimitukset:

  • Hygieniaohjeistusta tuotanto- ja toimitiloissa on tehostettu. Töihin saapuessa henkilökunta on velvoitettu arvioimaan mahdollisia infektio-oireita itsearviointilomakkeen avulla.
  • Siivoustaajuutta on tehostettu ja pintojen desinfiointia lisätty.
  • Henkilökuntaan kuulumattomien henkilöiden pääsy Knaufin tiloihin on estetty.
  • Tuotanto- ja toimitiloissa kanssakäymistä vuoronvaihtojen yhteydessä ja eri osastojen välillä on rajoitettu.
  • Toimihenkilöt, jotka voivat suorittaa työnsä etänä, työskentelevät kotikonttorista käsin.

Myynti, asiakaspalvelu ja hallinto:

  • Kaikki myynti- ja asiakaspalveluhenkilöt ja hallintoon kuuluvat henkilöt suorittavat työnsä etänä. Sisäiset palaverit järjestetään videoyhteyden avulla.
  • Myyntitapaamiset pyritään ensisijaisesti hoitamaan video- tai puhelinyhteyksien kautta. Henkilökohtaisten tapaamisten järjestäminen hyväksytetään aina esimieheltä.
  • Kaikki työmatkat sekä tapahtumat (seminaarit, messut, koulutukset) on peruttu toistaiseksi.

Koronavirus ei toistaiseksi ole vaikuttanut Knauf Oy:n toimintakykyyn. Tuotanto, myynti, asiakaspalvelu ja tukitoiminnot toimivat täydellä teholla. Kukaan ei voi ennustaa tulevia viikkojen kulkua, mutta haluamme painottaa, että perinteikkäänä perheyrityksenä meillä on riittävä operatiivinen joustavuus ja taloudellinen kyky päihittää mahdolliset haasteet nyt ja tulevaisuudessa.