Lämmöntalteenottoprojekti yhteistyössä Vatajankosken Sähkön kanssa etenee suunnitelmien mukaisesti

Vuosi sitten Knauf Oy ja Vatajankosken Sähkö Oy tiedottivat aloittavansa yhteistyön, jonka tuloksena syntyy kaukolämpöä uudella tavalla. Viiden miljoonan euron investointihanke pienentää oleellisesti kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä, Knaufin Kankaanpään tehtaan vedenkulutusta ja tuotteiden hiilijalanjälkeä.


© Kuvatoimisto Westphoto

Knauf Oy:n Kankaanpään tehtaassa valmistetaan kipsilevyjä, joita kuivattaessa syntyy kuumaa vesihöyryä. Höyryn sisältämä lämpö otetaan märkäpesurilla talteen ja syötetään lämpöpumppujen kautta kaukolämpöverkkoon. Näin tuotetaan jatkossa noin kolmannes Vatajankosken myymästä kaukolämmöstä

Talteen otettu lämpö korvaa puupolttoaineiden ja turpeen poltolla tuotettua kaukolämpöä. Lämmön lisäksi höyrystä otetaan talteen ja kierrätetään vuodessa yli 30 000 kuutiota vettä, josta valmistetaan uutta prosessivettä Knaufin kipsilevytehtaaseen

Rakennustyöt edistyvät paikallisin voimin ja käyttöönotto alkaa maaliskuun aikana

Laitoksen yhteyteen rakennettavien kahden 1500 kuutiometrin lämpöakun ja Knaufin tehdasalueen putkistojen rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Uutta kaukolämpöputkea on rakennettu noin kolme kilometriä.


Rakennustyöt Knauf Oy:n tontilla sujuvat suunnitelmien mukaisesti (© Kuvaseura Pikseli)

Talteenottolaitteistoa lukuun ottamatta kaikki laitteet ja työt ostetaan paikallisilta toimijoilta, joten investoinnin vaikutus Kankaanpään paikallistalouteen on merkittävä. Investointi suojaa Vatajankoskea polttoaineiden hinta- ja saatavuusriskeiltä sekä auttaa varmistamaan kaukolämmön edullisen hintatason ja kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä.

Sisäministeri Maria Ohisalo kehuu yritysten yhteistyötä hiilijalanjäljen pienentämisessä

Sisäministeri ja Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vieraili Knauf Oy:llä 6. helmikuuta. Ministerivierailulla tutustuttiin lämmöntalteenottohankkeeseen ja sen positiivisiin ympäristövaikutuksiin sekä keskusteltiin yritysten roolista Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

– Knaufin ja Vatajankosken yhteistyö osoittaa sen, että liike-elämä on ilmastoystävällisissä ratkaisuissaan etukenossa. Hallitus on asettanut tavoitteekseen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Kankaanpäässä ollaan tässä työssä jo hyvässä vauhdissa, Ohisalo toteaa.


Sisäministeri Maria Ohisali vieraili Knaufilla 6. helmikuuta 2021 (© Kuvatoimisto Westphoto)